Psykologiske behandlinger


Stressretreat kurstedet

Gruppebehandling

Alle hverdage kan du deltage i gruppebehandling med fokus på relevante emner om trivsel og sund livsstil, mindfulness, positiv psykologi m.m. Du kan aftale individuel samtale hos psykologen, ligesom andre aktiviteter kan aftales efter behov.

Under retreatet vil du kunne henvende dig til Maria Christensen eller en anden dansk psykolog, hvis der bliver behov for at løse en situation eller problemstilling. Kurstedet har i øvrigt engelsktalende personale, der altid er parat til at hjælpe.

Den obligatoriske lægeundersøgelse ved ankomsten udgør udgangspunktet for at tilrettelægge et skræddersyet program, der tilgodeser dine individuelle behov.

Supplement – i løbet af retreatet:

Du kan vælge flere psykologsamtaler og/eller anvende StressProfilen, som er et professionelt og fremadrettet værktøj, du kan bruge til hurtigt at identificere dine stærke sider, men også dine udviklingsområder.

På baggrund af din profil som fælles udgangspunkt taler vi om, hvordan du kan mindske din stress, og hvor dine udviklingsmuligheder ligger. Du vil kunne se, hvor du kan starte umiddelbart med dine justeringer, og hvilke områder der vil kræve en længerevarende indsats. Efterfølgende har du selv mulighed for at lave en personlig udviklingsplan under professionel vejledning.

Kontakt os

Og hør, hvordan vi kan hjælpe dine medarbejdere til et bedre arbejdsliv.

Klik her!

Supplement – efter retreatet:

Opfølgende behandling efter retreatet har stor betydning for, om du får skabt bæredygtige ændringer i dit liv og fastholder den livsstil uden stress, som du lagde kimen til under retreatet.

Derfor bliver retreatet fulgt op af psykologsamtaler herhjemme og/eller gruppesamtaler. Du kan selv vælge det tilbud, der passer bedst til dine behov og muligheder. Formålet er at følge op på den udvikling, der er sket, samt forebygge tilbagefald.

Du kan også fortsætte din proces hos din egen psykolog eller coach og videreudvikle den inspiration, du har fået mens du var på retreat.

Læs også om…

Fysiske
behandlinger

Klik her!

Behandlere
 

Klik her!

Kurstedet
 

Klik her!